Σχετικά

Η FOSSCOMM είναι το συνέδριο των Κοινοτήτων Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα, το οποίο πραγματοποιείται κάθε χρόνο από μια Κοινότητα σε συνεργασία με ένα ακαδημαϊκό ίδρυμα.

Η FOSSCOMM 2011 διοργανώνεται από το Patras Linux User Group (PLUG) και το Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής (Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών/ Υπολογιστικό Κέντρο) του Πανεπιστημίου Πατρών στις 7-8 Μαΐου 2011.

Σκοπός του συνεδρίου είναι η γνωριμία μεταξύ των κοινοτήτων, των συλλόγων και των ομάδων -ερευνητικών και αναπτυξιακών- που ασχολούνται με το Ελεύθερο Λογισμικό τόσο στη χώρα μας όσο και σε διεθνές επίπεδο, η παρουσίαση των τεχνολογικών εξελίξεων στο χώρο, η παρουσίαση καινοτόμων ιδεών, η συλλογή προτάσεων για την προώθηση και την προβολή του Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα και η αποκόμιση γνώσεων μέσω των παρουσιάσεων και workshops.

Απευθύνεται σε όλους όσους ενδιαφέρονται για το Ελεύθερο Λογισμικό/Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα, ανεξάρτητα από το επίπεδο γνώσεων που διαθέτουν στην χρήση λογισμικών και υπολογιστών.

Τα μέλη της οργανωτικής επιτροπής της FOSSCOMM 2011 είναι:

Ηλίας-Δημήτριος Βραχνής
Βασίλειος Γεωργιτζίκης
Αριστείδης Ηλίας
Γιάννης Καλαντζής
Αποστόλης Μπέσσας
Ανέστης Μπεχτσούδης
Δημήτριος Χρηστίδης

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθ. Χρ. Ζαρολιάγκης

This post is also available in: English