Δήλωση Παρακολούθησης

Σημείωση: Λόγω της αυξημένης προσέλευσης, όπου υπάρχει πρόβλημα διαθεσιμότητας σε κάποια από τις παρεχόμενες υπηρεσίες θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Όλοι όσοι παρακολούθησαν το συνέδριο, αν το επιθυμούν, θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης.

Σκοπός της δήλωσης παρακολούθησης είναι να υπάρξει εκτίμηση του ακροατηρίου που αναμένεται στη FOSSCOMM 2011, έτσι ώστε να προετοιμαστούν καλύτερα οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους συνέδρους.

This post is also available in: English