Χορηγοί

Ευχαριστούμε όλους τους χορηγούς για την υποστήριξη και τη βοήθειά τους στην οργάνωση του συνεδρίου.

Συμμετοχή

Η διοργάνωση του συνεδρίου γίνεται χωρίς οικονομικό τέλος συμμετοχής των συνέδρων και βασίζεται εξ’ ολοκλήρου σε χορηγίες.

Συνεισφέροντας κάποιος με χορηγία στη διεξαγωγή του συνεδρίου έχει το όφελος της άμεσης και έμμεσης προβολής αυτού ή της εταιρίας του, σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Το λογότυπο του θα ενσωματωθεί σε όλα τα φυλλάδια και το πρόγραμμα του συνεδρίου, στην αφίσα (μεγέθους Α3) του συνεδρίου η οποία θα αφισοκολληθεί σε κεντρικά σημεία σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Ελλάδος, αλλά επίσης θα διανεμηθεί και ηλεκτρονικά.

Η χορηγία σας θα βοηθήσει ιδιαίτερα και συγκεκριμένα θα ενισχύσει τις ανάγκες του συνεδρίου στην παροχή όσο το δυνατό καλύτερων υπηρεσιών στο catering και θα εξασφαλίσει βραβεία για τους συνέδρους.

Όσοι ενδιαφέρονται για χορηγίες στη FOSSCOMM 2011 μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέχρι την Παρασκευή 15 Απριλίου 2011 και να καταβάλουν τις χορηγίες μέχρι και την Παρασκευή 6 Μαΐου 2011.

Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση .

This post is also available in: English