Επιλογή παρουσίασης από security track

Σε συνέχεια του Security Presentation Competition, είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι η παρουσίαση που επιλέχθηκε μέσα από τις διαδικασίες που τέθηκαν από την οργανωτική επιτροπή είναι η εξής:

A unified user account manager using LDAP/KRB5/CIFS

Γιώργος Μαμαλάκης, Χαρίτων Καραμίτας

Η ομάδα που έχει εκπονήσει την παραπάνω δουλειά έχει τη δυνατότητα να την υποβάλλει προς δημοσίευση στο Information Security Journal ως Invited Paper. Η εργασία θα περάσει από κανονικό review process.

Στους παρουσιαστές της εργασίας έχει σταλεί σχετικό email με τις περαιτέρω λεπτομέρειες.

Συγχαρητήρια στην ομάδα που έχει εκπονήσει το project.

Οργανωτική επιτροπή της FOSSCOMM 2011


Comments are closed.