Σχετικά με Wargames workshop

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο Wargames workshop που θα λάβει χώρα στη FOSSCOMM 2011 το Σάββατο, 7 Μαΐου, παρακαλούμε να συμπληρώσουν τη φόρμα συμμετοχής για να υπάρχει μια εκτίμηση για το πλήθος των ενδιαφερομένων.

Καλείστε να φέρετε το δικό σας laptop (με εγκατεστημένα τα ακόλουθα tools: tcpdump, wireshark, nmap, objdump, gdb).

Στα πλαίσια του workshop, θα δοθεί δώρο ένα κινητό της HTC σε αυτόν που θα λύσει τα περισσότερα challenges, στον μικρότερο δυνατό χρόνο.


Comments are closed.