Παράταση προθεσμίας υποβολής παρουσιάσεων

Η οργανωτική επιτροπή της FOSSCOMM 2011 σας ενημερώνει ότι η τελική ημερομηνία υποβολής προτάσεων για παρουσιάσεις ή/και workshops μετατίθεται για τις 12 Απριλίου 2011.


Comments are closed.